Profit365

Modul Majetok

Účtovné doklady, evidencia, odpisy a skupiny majetku. Každý zaevidovaný majetok má svoju vlastnú majetkovú kartu, ktorá ukazuje prehľad mesačných odpisov a nastavený daňový odpisový plán pre budúce obdobia. Exportovať sa dajú odpisy, protokol o zahájení DHM do užívania, protokol o vyradení DHM z užívania, inventárna karta majetku, súpis majetku a inventárny súpis.

Top funkcie, ktoré obsahuje modul

Majetkové skupiny a automatizácia účtovania

Už nemusíte viac pre každý majetok, ktorý vo firme máte, vyklikávať všetky účty a myslieť na správnosť nastavenia. Ak máte majetok, ktorý účtujete rovnakým spôsobom, vytvorte si najskôr skupiny majetku, v ktorých preddefinujete účtovanie majetku, odpisov, oprávok, zostatkovej ceny. Tak isto môžete skupine priradiť aj účtovnú a daňovú odpisovú skupinu. Následne pri evidovaní a vytváraní karty majetku vyberiete Vami vytvorenú majetkovú skupinu a my do karty natiahneme nadefinované údaje.

Evidencia majetku

Kúpili ste majetok, ale ešte ho nepotrebujete zaradiť do užívania? Alebo máte pomocníka, ktorý zadáva všeobecné údaje a vy potrebujete dohliadnuť na správnosť účtovania a odpisovania? V Profit365 môžete viesť jeho evidenciu a pripraviť všetko pre to, aby ste sa následne mohli k nemu vrátiť po akejkoľvek dobe a už len pár klikmi majetok zaradili a začali odpisovať.

Účtovanie účtovných odpisov

Ku všetkým majetkovým kartám vám vytvoríme každý mesiac interný doklad, ktorým za vás zaúčtujeme účtovné odpisy majetku presne za tie obdobia, za ktoré sa majetok má účtovne odpisovať.

Zázkaznícka podpora

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať
 na support@profit365.sk od 8:00-16:00 hod.
Manuály a ďalšie zdroje informácií nájdete na stránke Podpora

Profit365
Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac info OK