Profit365

Modul fakturácia - online faktúra rýchlo a jednoducho

Vystavenie faktúry je jednoduché, rýchle a prehľadné. Online faktúra využíva aj automatické dopĺňanie partnerov. Faktúry môžete zasielať priamo zo softvéru na email, kopírovať ich alebo prečíslovať a všetky sa automaticky zapisujú do knihy vystavených faktúr. Takto vzniká prehľadná evidencia faktúr. Vystavovať faktúry môže viac osôb naraz, pretože online faktúra sa reálne zapíše a získa poradové číslo až po uložení. Spĺňa tak všetky náležitosti faktúry.

Top funkcie, ktoré obsahuje modul

Faktúra v cudzej mene

Softvér má prednastavenú menu na euro. Faktúru môžete vystaviť aj v cudzej mene tak, že vymažete na doklade menu EUR a vyberiete si požadovanú menu. Na cudzej mene si nastavujete jej účtovnú a cenovú presnosť. Ostatné náležitosti faktúry vyplníte štandardne.

Vystavenie faktúry z iného dokladu

Faktúru je možné vystaviť veľmi rýchlo, ak už máte vytvorený iný doklad. Cez tlačítko Viac vystavíte faktúru priamo z výdajky, príjemky, objednávky, ponuky, zálohovej faktúry alebo dobropisu k faktúre.

Automatické generovanie VS z čísla dodávateľskej faktúry

Ak nahadzujete údaje o došlej faktúre, vypíšete číslo faktúry do poľa Dodávateľské číslo faktúry a potom prejdite do poľa Variabilný symbol. Variabilný symbol sa automaticky vygeneruje z čísla Dodávateľskej faktúry.

Zlúčenie výdajok do jednej faktúry

Vyberiete si a označíte výdajky, ktoré chcete zlúčiť do jednej faktúry. Po potvrdení zlúčenia vás softvér automaticky presmeruje do Vystavených faktúr. Vo vystavenej faktúre sa objaví každá výdajka na novom riadku.

Odosielanie vystavených faktúr priamo zo softvéru

Elektronická faktúra je pre mnohých podnikateľov prirodzeným krokom vpred. Posielať faktúry priamo zo softvéru je pohodlné. Otvoríte si faktúru, ktorú idete poslať. Kliknete na ikonu s obálkou a textom Email, kde napíšete email adresáta. Rovnaký email si môžete poslať aj sebe ako kópiu. Faktúra je automaticky pripojená ako príloha vo formáte PDF. Faktúru môžete vyexportovať aj vo formáte faktúra PDF a faktúra XLS.

Zákaznícka podpora

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať
 na support@profit365.sk od 8:00-16:00 hod.
Manuály a ďalšie zdroje informácií nájdete na stránke Podpora

Profit365
Web Profit365 používa cookies. Prehliadaním tohoto webu súhlasíte s ich používaním. Viac info OK